Skip to content

Quality system

Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l'Escola de Doctorat

Verificació DMA 2012

Seguiment DMA 2016

Acreditació DMA 2017